avatar

Salina Johari

Posts created: 1269

Latest posts - Page 3

McDonald’s Malaysia Dengan Kerjasama Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Yayasan Islam Darul Ehsan (YIDE) Rai Lebih 500 Anak-anak Yatim dan Asnaf Untuk Berbuka Puasa

McDonald’s Malaysia Dengan Kerjasama Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Yayasan Islam Darul Ehsan (YIDE) Rai Lebih 500 Anak-anak Yatim dan Asnaf Untuk Berbuka Puasa
Close